Discover Shiretoko
 • Japanese
 • English

Home > About Discover Shiretoko

About Discover Shiretoko

About Discover Shiretoko

"Discover Shiretoko" was born as a collaborative project between Japan's Shiretoko Foundation and Mozilla Japan. The version 3.5 of Mozilla's Firefox Web browser, released in July 2009, was codenamed "Shiretoko."

It is our earnest hope that the mission and mindest behind the Mozilla project and the history and continuing efforts of the Shiretoko Foundation will serve as inspiration and proof to all that the power of many can and will change our environment's future.

For more information, please refer to our press release.

Staff / Special Thanks

 • Hajime Akashi
 • Daisuke Akatsuka
 • Tomoya Asai
 • Michael Yoshitaka Erlewine
 • John Daggett
 • Tatsuya Furuno
 • Nobuyuki Hayashi
 • Eri Inoue
 • Kenichi Ishibashi
 • Yasuaki Kakehi
 • Tae Kamata
 • Gen Kanai
 • Tomomi Kato
 • Yoshihiro Kato
 • Yuka Kato
 • Yuko Kudo
 • Takafumi Kuno
 • Takeshi Kurosawa
 • Ryota Matsubayashi
 • Kenji Mizukoshi
 • Motonori Nakamura
 • Masayuki Nakano
 • Hirobonu Nitta
 • Yuko Nonoshita
 • Fumie Ogawa
 • Masashi Okamoto
 • Yoshihiro Okamoto
 • Bailey Pickens
 • Eiko Sakuma
 • Hideki Sunahara
 • Ryo Suzuki
 • Yoshinobu Takamoto
 • Satoko (Chibi) Takita
 • Gen Terayama
 • Masami Yamanaka
 • Seiko Yonekura
 • Kohei Yoshino
 • Shigeru Yoshitake

Page Top

"Learn - Protect - Communicate" starts here

Copyright © 2004-2009 Mozilla Japan. All rights reserved.